Jdi na obsah Jdi na menu

3. 11. 2010

ŠKOLKA PRO VŠECHNY V SÍTI ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

Naše mateřská škola je zařazena do sítě „Zdravých mateřských škol – tj. škol podporujících zdraví“. Certifikát, opravňující školu používat tento název, pravidelně každé tři roky na základě výsledků, budeme obhajovat ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

Stěžejním cílem našeho programu je, abychom naučili děti základům zdravého životního stylu, úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Dětem jsme vytvořili podnětné a estetické prostředí se spoustou nejnovějších hraček a didaktických pomůcek, které podporují jejich všestranný rozvoj.

Věkově smíšené třídy umožňují dětem vykonávat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na jejich věk. Našim nejmenším zajišťujeme dostatečné množství pohybu, s možností využití široké nabídky sportovního nářadí a náčiní. Dobu spánku přizpůsobujeme individuálním potřebám každého dítěte.

Pečujeme o zdravou výživu dětí, která výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Do jídelníčku zařazujeme pestrou a vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, libového masa, ryb, luštěnin a obilovin.

Velký důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů – důvěra, úcta a spolupráce, což zpětně ovlivňuje chování dětí i rodičů. Jakými změnami naše škola prošla, jaké má výsledky a úspěchy, najdete v kronice naší školy, která je Vám k dispozici.

Naše školka nabízí nejrůznější aktivity pro radost a zdraví dětí: keramiku, plavání, lyžařskou školičku, dramatický kroužek, seznamování s počítačem, pro předškolní děti práci v edukativně stimulačních skupinkách s cílem rozvoje schopností a dovedností budoucích prvňáčků.

Spolupracujeme s SPC a PPP Trutnov – pořádáme besedu s rodiči dětí  předškoláků, navštěvuje nás Mudr. L.Pekařová. Máme dobrou spolupráci se  ZŠ a ZŠ Sluneční, se skauty, dobrovolnými hasiči, dětským domem a odborným učilištěm i městem.

Několikrát do roka pořádáme netradiční akce pro děti - např. „Cesta za pokladem “, „Cesta za drakem“  s pouštěním draka, „Karneval“, „Vánoční besídka, „Vynášení Zimy - Morany,“ „Den dětí“, „Pasování školáků“, nebo velmi atraktivní „Čarodějnice“ a „Zahradní slavnost“.

Pravidelně vydáváme školní časopis „Novinky pro Vaše rodinky“, ve kterém informujeme rodiče o dění v MŠ.

Podrobnější informace můžete získat na našich webových stránkách   a nástěnkách v mateřské škole.