Jdi na obsah Jdi na menu

Historie mateřské školy

5. 7. 2016
První ve městě Hostinné

Mateřská škola byla první školkou, která vznikla ve městě Hostinné po válce. Počet tříd prošel vývojem a ustálil se na tři třídy. Do šedesátých let byla jedinou školkou ve městě a po vzniku další školky a výstavbě MŠ nové byla dána možnost ke vzniku první speciální třídy, a to logopedické. Smyslem mateřské školy bylo a stále zůstává pomáhat dětem vadně mluvícím a usnadnit jejich vstup do školy. Po čase přibyla třída pro děti s odloženou školní docházkou s logopedickou péčí a také další speciální třída pro děti od tří let nejen vadně mluvící, ale i s různým typem postižení.

Speciální mateřská škola

V roce 1999 bylo společně se zřizovatelem požádáno o statut Speciální mateřské školy a k 1.9.1999 byl přiznán. Zůstávají zde 2 speciální třídy; jedna třída je pro děti 3-6 leté, druhá pro 5-7 leté děti s odloženou školní docházkou. Do obou tříd jsou zařazovány děti s poruchami řečové komunikace, i děti s tělesným, sluchovým nebo mentálním postižením.

Stavba roku

Od 1.9.2007 je nově postavená budova přízemní bezbariérová, rozdělena na 2 části, které jsou odděleny kuchyní. V pravé části budovy je heterogenní třída, v levé části je třída rozdělena na 2 speciální třídy. V roce 2008 obdržela budova mateřské školy titul Stavba roku Královéhradeckého kraje.